top of page
Preparing to Climb
Käyttöehdot

KIIPEILYKESKUKSEN KÄYTTÖEHDOT

 

Kiipeily on laji, jossa on vakavan loukkaantumisen vaara ja jopa kuoleman riski. Varmistu siitä, että sinulla on riittävät tiedot ja taidot sekä välineet turvalliseen kiipeilyyn. Noudata aina välineistöä ja turvallisuutta koskevia ohjeita ja harjoittele varmistamiseen ja kiipeilyyn liittyviä tekniikoita turvallisissa olosuhteissa.

Kajaanin kiipeily tiloja käytetään aina omalla vastuulla. Kajaanin kiipeilykeskus ei ole vastuussa asiakkaiden virheellisestä toiminnasta johtuvista onnettomuuksista tai henkilökohtaisen omaisuuden katoamisesta/vahingoittumisesta.
 

Yleistä:

Lasten tuominen tiloihin on sallittua. Lapsia varten on kuitenkin aina oltava vastuullinen valvoja, joka tiedottaa lapsia vaaroista sekä valvoo heitä. Yksi aikuinen voi tuoda maksimissaan 3 alaikäistä valvottavaa. Kiipeilykeskus voi kieltää lasten tuomisen tiloihin, jos katsoo tämän aiheuttavan vaaratilanteita.

Henkilökunnalla on oikeus antaa varoitus vaarallista toimintaa harjoittavalle kiipeilijälle tai varmistajalle. Varoituksesta piittaamattomuus voi johtaa porttikieltoon.

Asiakkailla on oikeus ja velvollisuus puuttua selkeästi vaaralliseen toimintaan tai kutsua vaaratilanteissa henkilökunta paikalle.

Kaikki käytettävät kiipeilyvarusteet tulee olla UIAA: n hyväksymiä.

Kiipeily sallittu vain kiipeilykengillä, ei lenkkareilla, sukilla tai avojaloin.

Kiipeilijöiden tulee olla tietoisia, että otteet voivat pyöriä tai pahimmassa tapauksessa murtua. Älä koskaan seiso suoraan kiipeilijän alla. Otteen ollessa löysällä tai murtunut, ilmoitathan asiasta henkilökunnalle. Otteita tai muita seinän rakenteita ei saa käsitellä.

Ilmoita aina henkilökunnalle mahdollisista sairauksista, jotka voivat vaikuttaa tajunnan tilaasi.

Päihtyneenä ei saa kiivetä tai varmistaa.

Henkilöstöllä on oikeus poistaa asiakas Kiipeilykeskuksen tiloista, jos asiakkaan käyttäytyminen sitä vaatii. Henkilökunta voi asettaa asiakkaita porttikieltoon tilanteen sitä vaatiessa.

Asiakkaita pyydetään selvittämään hätäuloskäyntien sijainti ja tutustumaan turvallisuusohjeisiin hätätilanteen varalta.

 

Boulderointi:

Boulderoimalla voi kiivetä jalat  n. 2-3 metrin korkeudella. Varmista aina turvallinen putoaminen alla olevalle patjalle.

Ilman valjaita (loukkaantumisriski).

Boulderointitila ei ole lasten leikkipaikka. Huolehdithan nuorten kiipeilijöiden turvallisuudesta.

Bouldertilan seinien päälle kiipeäminen, eli toppaaminen, on kielletty.

VARO PUTOAVAA KIIPEILIJÄÄ.

 

Viihtyvyys:

Irtomagnesiumin käyttö on kiellettyä. Syynä ovat terveyshaitat niin työntekijöillä kuin kiipeilijöilläkin. Käyttäessäsi mankkapalloa, ehkäiset magnesiumin leviämistä hengitysilmaan.

Paljain jaloin kulkeminen kiipeilyhallissa ja käytävillä on kiellettyä jalkasienen leviämisriskin takia.

Noudattakaa seinillä hyviä tapoja ja huomioikaa myös toiset.

 

Kajaanin kiipeilykeskus pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja. Päivitetyt käyttöehdot ovat esillä kiipeilytiloissa. Asiakkaan velvollisuus on seurata mahdollisia muutoksia näissä ehdoissa ollakseen tietoisia niiden sisällöstä.

 

bottom of page